Actueel

Aanmelden

Actueel

Opslag van ontvlambare vloeistoffen

25/04/2018

Opslag van ontvlambare vloeistoffen: eenvormig maken van de uitbatingsvoorwaarden om de risico’s op verontreiniging te voorkomen. Wie “stookolietank” zegt, zegt “risico op corrosie en dus bodem- en grondwaterverontreiniging”, vooral als de tanks al een paar jaar oud zijn, zoals het geval is ...

Lees meer

Marktcijfers warmtepompen 2017

10/04/2018

Het Vlaams Energieagentschap heeft de marktcijfers voor warmtepompen in Vlaanderen in 2017 gepubliceerd. Ook WPAC publiceert jaarlijks marktcijfers voor warmtepompen, maar deze zijn gebaseerd op de verkoop van warmtepompen in heel België...

Lees meer

GTO-nota over bekabeling voor branddetectiesystemen (NBN S21-100-1)

13/03/2018

Het GTO, Gemeenschappelijk Technisch Orgaan van de erkende controleorganismen, heeft een verduidelijkende tekst geschreven met betrekking tot de eisen voor de bekabeling van de branddetectie installaties volgens de NBN S21-100-1. Het is bijgevolg aan te bevelen om ...

Lees meer

Brusselse HVAC-opdracht van € 14 miljoen

13/03/2018

Er is zopas een grote bouwopdracht bekendgemaakt in Brussel. Hij is € 14 miljoen waard exclusief btw en werd NRClick gedoopt. Het gaat om een renovatie van HVAC-installaties. Er wordt een complete oplossing verwacht die ...

Lees meer

Nieuwsflits studie rond passieve koeling in EPB.

01/03/2018

Het Vlaams Energieagentschap heeft een studie gepresenteerd om passieve koeling in de EPB methode voor woongebouwen te integreren. Kader Passieve koeling door geothermische warmtepompen wordt nog niet ingerekend in EPB. Hier wil het Vlaams Energieagentschap ...

Lees meer

Nieuw in de Gids duurzame Gebouwen: Warmtekrachtkoppeling

21/02/2018

Met een warmtekrachtinstallatie worden tegelijk warmte (verwarming en sanitair warm water) en elektriciteit opgewekt op basis van dezelfde energiebron. In vergelijking met gescheiden installaties levert deze gecombineerde productie besparingen op qua primaire energie en een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen...

Lees meer