Historiek & toekomst

Aanmelden

ICS is de beroepsvereniging voor de installateurs van centrale verwarming en sanitair

ICS is een afkorting voor "Installateurs Centrale verwarming en Sanitair" en onstond in 2008 uit een fusie van:

- UBIC: Belgische Unie van Installateurs Centrale verwarming

- CBS: Confederatie Bouw Sanitair

Evolutie naar een overkoepelende federatie van speciale technieken

De technologische innovaties maken ondertussen dat verschillende vakgebieden en technieken meer en meer geïntegreerd worden in technische installaties. De grens tussen de aparte vakgebieden zoals elektriciteit, verwarming en koeling vervaagt meer en meer en tegelijkertijd worden deze vakgebieden geconfronteerd met een gezamenlijke uitdaging om de technische installaties te laten voldoen aan de strenger wordende eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen.

Rekening houdend met dat kader werkt ICS al geruime tijd samen met de federaties Fedelec (Electro) en UBF-ACA (Koeling). Hierdoor kunnen de gezamenlijke uitdagingen met meer slagkracht samen aangepakt worden. Eén van de zichtbare resultaten daarvan zijn de verschillende Sectorcomités en Werkgroepen die gezamenlijk met de partners aangepakt worden.

Parallel aan de verbreding wordt er ook gewerkt aan een verhoging van relevantie en efficiëntie via samenwerking en partnership met andere sectororganisaties.