Werkgroepen

Aanmelden

Werkgroepen

Als lid kan u de specifieke informatie/documenten/standpunten van een Sectorcomité of een Werkgroep consulteren op de website.

Klik hier voor een overzicht van de Werkgroepen

Indien u actief wenst mee te discussiëren met uw betrokken collega’s, kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de vergaderingen van de voor u relevante Sectorcomités & Werkgroepen.  Dit kan via een simpele mail op info@ubbu-ics.be