Sectorcomités

Aanmelden

De installatiebranche is heel divers en omvat heel wat verschillende specialisaties en deelsectoren. Om te komen tot standpunten over bepaalde deelsectoren, baseert de Raad van Bestuur van ICS zich op de mening van de leden die actief zijn in deze deelsectoren via Sectorcomités & Werkgroepen.

Klik hier voor een overzicht van de Sectorcomités

Indien u actief wenst mee te discussiëren met uw betrokken collega’s, kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de vergaderingen van de voor u relevante Sectorcomités & Werkgroepen.  Dit kan via een simpele mail op info@ubbu-ics.be